suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ranuan kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Ranua
  • Julkinen palvelu

Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä yleisesti. Yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan tarkemmin huoltajien kanssa. Oppilaat ohjautuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen seulontojen sekä luokan/aineenopettajan havaitsemien oppimisen ongelmien vuoksi tai huolen noustessa esiin oppilashuollon palaverissa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan Ranuan perusopetuksessa samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöopetuksena oppilaan yksilöllinen tarve huomioiden.

Kunnassa on vakituisena kaksi erityisluokanopettajan virkaa ja neljä erityisopettajan virkaa. Lisäksi on yksi määräaikainen erityisopettajan virka.

Toimi näin

Osa-aikainen erityisopetus on kaikkien oppilaiden saatavilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRanuan kunta
Palvelusta vastaaRanuan kunta
Alue Ranua
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ranuan kunta
Päivitetty: 14.5.2020