suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhännän kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Pyhäntä
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaisen erityisopetuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa oppimisen edellytyksiä. Sillä voi ehkäistä ennalta oppimisvaikeuksien syntymistä tai kasvamista. Erityisopetus tukee ja auttaa oppilaita saavuttamaan yleisopetuksessa vaadittavat perustiedot ja taidot. Tärkeää on myös vahvistaa oppilaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä oppilaan luokanvalvojaan tai erityisopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan täydentämään ja tukemaan yleisopetusta. Oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta kaikilla tuen tasoilla, mutta pääpaino on tehostetun tuen aikana.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tarve kartoitetaan erityisopettajan koulutulokkaille tekemillä lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksien kartoituksilla heti koulun alettua. Kartoituksen jälkeen luokanopettaja, erityisopettaja ja huoltajat suunnittelevat yhdessä tukea tarvitsevan oppilaan oppimista ja tarvittavia tukikeinoja. Erityisopettaja tekee lisäksi vuosittain testejä, joiden perusteella osa-aikaiseen erityisopetukseen voi ohjautua lukemiseen, kirjoittamiseen ja matematiikan opiskeluun tukea tarvitsevia oppilaita.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhännän kunta
Palvelusta vastaaPyhännän kunta
Alue Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhännän kunta
Päivitetty: 28.7.2021