suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopen kunnassa osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla. Oppilaan oma opettaja ja erityisopettaja päättävät yhdessä kumpi toimii yhteistyössä huoltajien kanssa, kun erityisopetuksen tarve havaitaan. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.

Lopen alakouluissa osa-aikaista erityisopetusta antavat kiertävät erityisopettajat. Yläkoulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja.

Toimi näin

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikissa Lopen kouluissa. Ota yhteys luokanopettajaan/luokanvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 16.3.2020