suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettaja ohjaa ja tukee oppilaita, joilla on lieviä oppimis-, sopeutumis-, puhe- tai lukivaikeuksia. Opetus tapahtuu yleisopetuksen yhteydessä opetuksellisia tai muita tukitoimenpiteitä käyttäen erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyönä.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusamon kaupunki
Palvelusta vastaaKuusamon kaupunki
Alue Kuusamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 11.2.2021