suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoite esiopetuksessa on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen esteitä ja oppimisen vaikeuksia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee sen toteuttamista yhteistyössä yksikön opettajien kanssa ja sen vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen arvioidaan säännöllisesti tuen kaikilla tasoilla. Osa-aikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan huoltajia vuosittain toimintakauden alkaessa ja aina yksilöllisesti lapsen tuen suunnittelun yhteydessä.

Perusopetuksessa osa-aikaisella erityisopetuksella autetaan oppilasta voittamaan kaikenlaisia oppimisen ja koulunkäynnin esteitä. Osa-aikainen erityisopetus on luonteeltaan kuntouttavaa, eikä kohdistu pelkästään oppiaineisiin liittyviin pulmiin. Erityisopettaja, luokan- ja aineenopettaja arvioivat erityisopetuksen tarpeen sekä suunnittelevat toteuttamisen ja seurannan yhdessä. Huoltaja on mukana prosessissa. Tehostetun ja erityisen tuen oppilailla osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Mikäli oppilaalla katsotaan olevan tarvetta osa-aikaiseen erityisopetukseen, on siihen osallistuminen hänelle velvoittavaa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Koulussa erityisopetuksen pienryhmässä opiskelevan oppilaan opiskelua voidaan myös tarvittaessa tukea osa-aikaisella erityisopetuksella resurssien suomien mahdollisuuksien mukaan. Työmuotoina voi olla esim. erityisopettajan konsultointi tai yhteistyö oppilaan arviointiprosessissa etenkin erityisen tuen päätöstä tarkistettaessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Erityisopettaja, luokan- tai aineenopettaja arvioivat erityisopetuksen tarpeen sekä suunnittelevat toteuttamisen ja seurannan yhdessä. Huoltaja on mukana prosessissa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla, eli yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 17.6.2020