suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Kokkolassa annetaan osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena.

Kaupungin opetustoimi vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Kokkolassa jokaisella alakoululla toimii 1-2 laaja-alaista erityisopettajaa. Laaja-alaisen erityisopettajan tuki oppilaalle jakautuu viiteen osa-alueeseen:

oppiaineen oppiminen (”lukituki”, oppiaineiden opiskelu oppilaan omista lähtökohdista), oppimaan oppimisen tuki (lähtee haasteet huomioiden oppilaan vahvuuksista, oppimistyylit), toiminnan ohjauksen tuki (toimintaympäristön muokkaus, arjen apukeinot), kasvatuksellinen tuki (rajat, tuki, kannustaminen, itsesäätely) ja sosioemotionaalinen tuki (käyttäytymiseen liittyvien haasteiden kohtaaminen ja ymmärtäminen).

Erityisopettajalta vaaditaan kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten oppilaiden, opettajien sekä vanhempien kanssa.

Kokkolassa erityisopettajalla on aktiivinen rooli koulun oppilashuoltotyössä.

Toimi näin

Ota yhteys kaupungin opetuspalveluiden kehittämispäällikköön (sivistyskeskus).

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 12.11.2021