suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Osa-aikainen erityisopetus voidaan järjestää pienryhmässä, samanaikaisopetuksena tai joustavin ryhmäjärjestelyin. Jokaisessa kaupungin koulussa tarjotaan osa-aikaista erityisopetusta. Kaikissa Karkkilan kouluissa toimii myös laaja-alainen erityisopettaja, joka antaa osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Mikäli oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös ja laadittu HOJKS, arvioidaan hänet siinä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaan arviointi tehdään yhteistyössä erityisopettajan kanssa, mikäli oppilas on osan oppiaineen tunneista erityisopetuksessa. Mikäli oppilas opiskelee kokonaan erityisopetuksessa jonkin aineen, erityisopettaja arvioi oppilaan. Tarvittaessa erityisopettaja on mukana oppilaan huoltajien kanssa pidettävissä neuvotteluissa. Hän voi myös toimia ohjaavassa roolissa sekä huoltajan että oppilaan opettajien kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, korjaava opetus sekä oppimisen tukeminen. Osa-aikainen erityisopetus auttaa vaikeuksissa olevaa oppilasta, jotta hän voisi yksilöllisten oppimisedellytystensä mukaisesti saavuttaa oppimistavoitteet pääsääntöisesti yleisopetusryhmän jäsenenä.

Lisätietoja osa-aikaisen erityisopetuksen linjauksista löytyy Karkkilan perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Toimi näin

Oppilaat ohjautuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen oppilashuoltoryhmän, luokanopettajan, aineenopettajan tai huoltajan aloitteesta. Oppilas voi tulla erityisopetukseen myös seulatestien kautta. Ennen osa-aikaisen erityisopetuksen aloittamista tarkistetaan, onko muita yleisen tuen muotoja käytetty riittävästi. Oppilaan luokanopettaja tai kyseisen aineen opettaja tiedottaa huoltajalle erityisopetusjärjestelyistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 13.1.2022