suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Jyväskylässä oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulun käynnissä, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisopettajat samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Koulun rehtori tai koulun tuen palveluista vastaava apulaisrehtori huolehtivat siitä, että osa-aikainen erityisopetus on oikein kohdennettu ja tehokkaasti järjeste ...

Toimi näin

Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan, opettajan, erityisopettajan ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. On osa perusopetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Jyväskylän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jyväskylän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 7.2.2023