suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Osa-aikainen erityisopetus on tärkeä yleisen tuen muoto erityisesti esi- ja alkuopetuksen oppilailla. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta tiedotetaan lapsen/oppilaan huoltajille.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuo ...

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Juvan kunta

Palvelusta vastaa

Juvan kunta
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.4.2021