suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämijärven kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Jämijärvi
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Oppimisen tuki voidaan jakaa kolmiportaisen mallin mukaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tämän tuen perusteella pyritään antamaan riittävä yksilöllinen tuki riittävän ajoissa (esim. tukiopetus ja oppilaanohjaus). Tuen tarve pyritään havaitsemaan ajoissa ja ehkäisemään käytössä olevin keinoin.

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Toimi näin

Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit:

Opettajien jatkuva havainnointi, yhteistyö, tietojen/ havaintojen vaihtaminen kaikkien lasta opettavien opettajien kesken, (koulun muun henkilökunnan havainnot oppilaasta), tukiopetus, luokka-avustajan tuki, laaja-alaisen erityisopettajan tuki koulussa, perhetyöntekijä, terveystarkastukset sekä yhteistyö kodin kanssa

Oppimisen ja koulunkäynnin suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi

Erityisopettajat: Seutukunnallisesti sovitut testit toteutetaan yhteistyössä luokan- ja aineen-opettajien kanssa. Tarvittaessa ohjaus esim. oppimistutkimuksiin.

Seulontojen perusteella järjestetään oppilaan tarvitsema tuki.

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä

Luokanopettaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa lapsen huoltajan/ huoltajien kanssa.

( vuosittaiset vanhempaintapaamiset/arviointikeskustelut, Wilma) Varhainen puuttuminen/ puheeksi otto. Mahdollinen tuen tarve arvioidaan yhteistyössä huoltajan/ huoltajien kanssa. (oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus)

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämijärven kunta
Palvelusta vastaaJämijärven kunta
Alue Jämijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämijärven kunta
Päivitetty: 1.6.2021