suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pieksämäen kaupunki
Alue: Pieksämäki
Palvelun kieli: suomi

Jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 momentissa (perusopetuslaki) tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää 32 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon.

Koulun työvuoden aikana oppilaalla on oikeus maksuttomiin matkoihin majoituspaikan ja kodin välillä lomien ja viikonloppujen yhteydessä.

Majoitetut oppilaat ovat velvolliset majoituspaikassaan suorittamaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.

Oppilaalta, joka on otettu muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan 1 ja 2 momentin estämättä periä kohtuullisia maksuja.


Toimi näin

Ota yhteys koulutoimistoon.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus majoitukseen ja täysihoitoon syntyy, jos oppilaan päivittäinen edestakainen koulumatka odotuksineen kestää enemmän kuin kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 momentissa (perusopetuslaki) tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatkaa ei voida järjestää 32 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, on oppilaalla oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon.

Koulun työvuoden aikana oppilaalla on oikeus maksuttomiin matkoihin majoituspaikan ja kodin välillä lomien ja viikonloppujen yhteydessä.

Majoitetut oppilaat ovat velvolliset majoituspaikassaan suorittamaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.

Oppilaalta, joka on otettu muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan 1 ja 2 momentin estämättä periä kohtuullisia maksuja.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisilla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa. Alle 13-vuotialla tällaiseksi kohtuuttomaksi ajaksi katsotaan yhteensä kaksi ja puoli tuntia päivässä, yli 13-vuotiaalla kolme tuntia.

Majoituksessa olevilla oppilailla on oikeus maksuttomiin kotimatkoihin lomien ja viikonloppujen yhteydessä.

Majoitetut oppilaat ovat velvollisia suorittamaan majoituspaikassaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.


Palvelun toteuttaa: 
Pieksämäen kaupunki