suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Uudessakaupungissa oppilaanohjaus toteutuu alakoulussa vuosiluokilla 1 - 6 osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Ohjauksesta vastaa luokanopettaja muiden opettajien kanssa. Alakoulussa ohjauksen tavoitteet ovat oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaus sekä henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen tukeminen. Huoltajien osallisuutta painotetaan myös ohjauksessa tapaamalla heitä säännöllisesti. Osana oppilaanohjausta on myös työelämään tutustumista mm. koulun eri henkilöiden ja oppilaiden lähipiirin ammattien kautta.

Yläkoulussa vuosiluokkilla 7 - 9 päävastuu ohjauksen järjestämisestä on oppilaanohjaajalla. Aineenopettajat osallistuvat ohjaustyöhön oman oppiaineensa sisältöjen ja opiskelustrategioiden ohjaamisen kautta. Ohjaus on koko koulun henkilöstön yhteistä työtä.

Luokanvalvojan vastuulla on oman ryhmänsä oppilaiden tuntemus ja yhteistyö huoltajien kanssa koko yläkoulun ajan. Vuosiluokkien 8 ja 9 aikana korostuu jatko-opntojen pohdinta ja selkiyttäminen. Erityisesti 9. luokan aikana toiselle asteelle siirtymistä valmistellaan sekä oppilaiden että huoltajien kanssa.

Yläkoulussa oppilaanohjausta toteutetaan luokkatunteina, pienryhmäopetuksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Oppilaanohjaukseen kuuluva myös vierailut ja tutustumiskäynnit työpaikoille ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä asiantuntijoiden esitykset luokkatunneilla. Vuosiluokilla 8 - 9 toteutetaan kaksi työelämään tutustumisjaksoa (TET). Jakson pituus on viikko kerrallaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 15.10.2019