suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Oppilaanohjaus

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Ala-asteella ohjauksen päävastuu on luokanopettajalla ja muilla opetusta antavilla opettajilla. Yläkoulun aikana oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan koulunkäyntiä kokonaisvaltaisesti. Ohjaus on kokonaisuus, joka muodostuu luokkamuotoisesta, pienryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta (TET). Oppilaan koulumenestyksen ja käyttäytymisen ohjaukseen opintojen aikana osallistuvat kaikki opettajat. Yläkoulun alkuvaiheessa päävastuu ohjauksesta on luokanvalvojalla. Luokanvalvojan opastuksella opetellaan opiskeluun, yleiseen järjestykseen, ruokailuun, oppilashuoltoon ja poissaoloihin liittyviä käytänteitä. Luokanvalvoja ohjaa myös luokkansa ryhmäytymistä ja huolehtii alusta alkaen tarvittavasta yhteistyöstä huoltajien kanssa (sisältäen mm. vanhempainvartit). Aineenopettajan tehtävänä on auttaa oppilasta perehtymään ainekohtaisesti opiskeluun ja oppimiseen sekä työelämäyhteyksiin. Erilaisten koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien voittamiseksi oppilasta tuetaan tukiopetus- ja/tai erityisopetuksen järjestelyin tai ohjataan tarvittaessa laajempiin oppilashuollon tukitoimiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLeppävirran kunta
Palvelusta vastaaLeppävirran kunta
Alue Leppävirta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 15.10.2019