suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Opiskeluterveydenhuolto

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäytymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja vahvistaa nuoren elämänhallintaa.

Opiskelija saa sairaanhoitopalvelut pääsääntöisesti oman asuinalueensa terveysasemalta ja ulkokuntalainen opiskelija siltä terveysasemalta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta saada suun terveydenhuollon palveluja Helsingin terveyskeskuksesta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa opiskelijahuoltoryhmässä tai hyvinvointityöryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmässä voidaan esimerkiksi yhdessä sopia opiskelijalle järjestettävästä tuesta ja työnjaosta. Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa.

Opiskelijoiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.

Psykiatriset sairaanhoitajat, jotka toimivat tsemppari-ohjaaja nimikkeellä muutamissa ammatillisessa oppilaitoksessa, tukevat opiskelijoiden elämänhallintaa ja auttavat psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa tarpeen mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat Helsingissä opiskelevat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoilla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin sen kunnan alueella, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskelijoiden terveydenhuolto voidaan järjestää myös muulla tavalla, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja -palveluita tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja suun terveydenhuollossa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 28.5.2022