suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset, 10. luokka

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.

Selvitetään nuoren hyvinvointia ja elinoloja keskustelemalla mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Kiinnitetään huomio nuoren vahvuuksiin ja voimavaroihin. Lisäksi käsitellään ikävaiheelle tyypillisiä asioita, kuten nuoren seksuaaliterveyteen ja mahdolliseen seurusteluun liittyvät kysymykset tai mahdolliset päihdekokeilut ja päihteiden käyttö.

Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia. Terveydentilaa on tärkeä arvioida myös jatko-opinnoista selviytymisen kannalta. Terveystarkastuksessa tarkistetaan rokotusohjelma ja annetaan tarvittaessa puuttuvat rokotteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla 10 -luokkaa käyville opiskelijoille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 8.8.2022