suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationSeinäjoen kaupunki
openptv_service_area Isokyrö, Seinäjoki
openptv_service_language lang_fi

Opiskeluterveydenhuolto on pääosin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, vahvistaa positiivisia voimavaroja sekä tukea itsetuntoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkotutkimusten ja –hoidon sekä kuntoutuksen piiriin. Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan opiskelukykyä haittaavia sairauksia ja ongelmia sekä annetaan äkillisten sairauksien ja tapaturmien ensiapu.


ptv_serviceView_serviceUserInstructions

Ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastukseen terveydenhoitaja kutsuu opiskelijan.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi varata ajan sähköisesti tai puhelimitse.


ptv_serviceView_serviceRequirements

ptv_serviceView_serviceCharge_Chargeable

http://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/potilaanoikeudet/asiakasmaksut.html

Sairaanhoitokäynti lääkärillä on maksullinen.


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin sen kunnan alueella, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskelijoiden terveydenhuolto voidaan kunnan suostumuksella järjestää myös muulla Valviran hyväksymällä tavalla, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja -palveluita tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveydessä ja suun terveydenhuollossa.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Seinäjoen kaupunki