suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

 • Palvelu
 • 4 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten oppilaille. Opiskeluterveydenhuolto käsittää toiminnan niin yhteisö- kuin yksilötasollakin, sisältäen sekä sairauden hoidon että terveyden edistämisen. Opiskeluterveydenhuolto on siis sairauksien hoidon lisäksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä tukevien opiskeluolosuhteiden edistämistä sekä opiskelukykyä heikentävien tekijöiden korjaaminen ja hoitamista.

Terveystarkastukset

Terveystarkastuksen tehtävänä on saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Keskeistä on opiskelijan elämäntilanteen, itsetunnon ja voimavarojen, motivaation ja riskien kartoitus, muutoshalukkuus tai muutoksen esteiden kartoitus. Terveystarkastus perustuu opiskelijan haastatteluun, työterveydelliseen riskinarvioon ja ohjaukseen. Ammatillisen koulutuksen terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. Opiskelijoiden ensimmäisen vuoden terveystarkastuksia voidaan pitää ikäryhmä- tai elämänvaihetarkastuksina, joiden tarkoituksena on:

 • Selvittää yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan elämäntilanne, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opiskelun osana hyvinvoinnin kokonaisuutta
 • Tukea ja vahvistaa voimavaroja
 • Havaita elämäntapoihin liittyvät riskit ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden vähentämiseksi.
 • Arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta
 • Ohjata opiskelija palvelujen piiriin, jos löytyy toimintakykyä uhkaavia tai sitä haittaavia ongelmia.
 • Suunnitella kroonisten sairauksien seuranta, hoito ja kuntoutus opiskelun ajaksi
 • Selvittää erityisopiskelijan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä oppilaitoksen ja muiden tahojen kanssa
 • Selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve.
 • Tiedottaa opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista

Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään kaikille ammatillisen perus- tai aikuiskoulutuksen ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Lääkärintarkastus tehdään lukioissa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Aikuisopiskelijoille tarkastus tehdään seulontaperusteisesti. Terveydenhoitajan tekemän terveystarkastuksen perusteella arvioidaan lääkärintarkastuksen tarvetta ja ajankohtaa.

Toimi näin

Yhteydenotot opiskeluterveydenhoitajiin puhelinaikana ma-pe klo 8-9. Yhteydenotot lääkäreihin vain terveydenhoitajan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoilla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin sen kunnan alueella, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskelijoiden terveydenhuolto voidaan järjestää myös muulla tavalla, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja -palveluita tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja suun terveydenhuollossa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 25.2.2022