suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opiskelijoille tarjotaan terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluita mukaan lukien suun terveydenhuollon ja mielenterveyden palvelut.

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Tavoitteena on opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. Lisäksi opiskeluterveydenhuollossa tähdätään opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatun terveystarkastustoiminnan tavoitteena on selvittää yhdessä opiskelijan kanssa hänen elämäntilanteensa, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opiskelu osana hyvinvoinnin kokonaisuutta sekä havaita elämäntapoihin liittyvät riskit ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden vähentämiseksi. Arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta ja ohjata opiskelija tarvittaessa palvelujen piiriin, ja tiedottaa opiskeluterveydenhuollon palveluista. Terveystarkastuksessa tehdään mm. seuraavia terveydentilan perustutkimuksia: pituuden ja painon mittaus, verenpaineen mittaus, näöntarkkuus sekä kuulon tutkiminen.

Miesopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus on perusteltua tehdä kutsuntavuonna.

Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena aina erityisopiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus tai vamma.

Toimi näin

Terveydenhoitajien avovastaanotolle voit tulla ilman ajanvarausta. Vastaanottoajat vaihtelevat koulukohtaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kunnassa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan ja ne ovat käytettävissä myös työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja (mm. suunterveydenhuolto, lääkärin vastaanotto). Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

15 vuotta täyttäneiden asiakkaiden käyttämättä tai peruuttamattomasta lääkäriajasta tai suun terveydenhuollon vastaanottoajasta peritään maksu (51,40 €), ellei poisjäännille ole perusteita. Peruutus on tehtävä 2 vrk ennen varattua aikaa.

Ammattiopistossa, konservatoriossa ja lukioissa terveystarkastus tehdään kaikille 1. vuoden opiskelijoille. Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään myös kokkolalaisille kutsuntaikäisille pojille yleensä 2. lukuvuonna. Aikuisopistossa terveystapaamiseen kutsutaan tarvittaessa opiskelijat, joiden opiskelu kestää yli 6 kuukautta. Ammattikorkeakoulussa (liiketalous- ja tekniikka, sosiaali- ja terveys, musiikki ja esittävä taide) ensimmäisen vuoden opiskelijan terveystarkastus koostuu kartoittavasta terveyskyselystä sekä sen perusteella tarvittaessa terveydenhoitajan tekemästä henkilökohtaisesta terveystarkastuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoilla on oikeus opiskeluterveydenhuollon palveluihin sen kunnan alueella, jossa oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työssäoppimisen ja työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.

Opiskelijoiden terveydenhuolto voidaan järjestää myös muulla tavalla, kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja -palveluita tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja suun terveydenhuollossa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 10.3.2022