suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Jos sairaanhoitovastaanottoa ei voida järjestää, opiskelija ohjataan terveysaseman vastaanotolle. Opiskeluterveydenhuollon lääkäripalveluihin ei kuulu kiireellinen sairaanhoito. Kiireellisissä sairaustilanteissa opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä päivystykseen.

Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla koulua käyville oppilaille ja Vantaalla opiskeleville

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 12.8.2022