suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksia. Lääkäri auttaa opiskelukykyyn vaikuttavien pulmien selvittelyssä.  Hän on osa opiskeluhuoltoa ja koulun muiden ammattilaisten konsultoitavissa.  

Koululääkäreiden työkuvaan kuuluvat terveystarkastukset, joita ovat laaja-alaiset terveystarkastukset, opiskeluterveydenhuollon kutsunta- ym tarkastukset ja yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset. Lisäksi palvelu tarjoaa kontrollivastaanottoja, konsultaatioita, neuvotteluja ja hätäensiapua.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on tarkoitettu Vantaalla koulua käyville oppilaille ja Vantaalla opiskeleville

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 22.1.2022