suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Toholammin kunta

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Toholampi
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla edistetään oppilaan oppimista ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyöllä luodaan tervettä ja turvallisista oppimis- ja kouluympäristöä, suojatataan mielenterveyttä ja edistetään kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Toholammilla panostetaan yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään oppilashuoltotyöhön luokkakohtaisesti pidettävillä myönteistä vuorovaikutusta edistävillä sosiaalisten- ja tunnetaitojen tunneilla, joita pitää kuraattori tai opettaja.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon toteutuksessa on tärkeää kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan kuunteleminen. Toholammilla koko kuntaa koskevasta opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Koulujen yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa alakoulujen yhteinen oppilashuoltoryhmä, yläkoululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Yksittäisen oppilaan asioita käsittelee vain häntä varten erikseen koottu asiantuntijaryhmä (ATR).

SOITEn psykologipalveluja täydennetään ostamalla koulupsykologin palveluita tarpeen mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaToholammin kunta
Palvelusta vastaaToholammin kunta
Alue Toholampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Toholammin kunta
Päivitetty: 9.10.2019