suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Lukiolaisena olet oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Pääosan palveluista saat oppilaitoksen terveydenhoitajilta. Lääkäripalvelut tarjotaan joko omassa oppilaitoksessa tai opiskeluterveydenhuollon keskitetyssä toimipisteessä. Oppilaitoksen oma terveydenhoitaja arvioi, tarvitsetko lääkäripalveluja, ja ohjaa tarvittaessa lääkärin vastaanotolle joko oppilaitokselle tai keskitettyyn opiskelijaterveydenhuollon toimipisteeseen.

Opiskelijahuollon tavoite on edistää ja ylläpitää hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja lisätä oppilaitosyhteisössä niiden edellytyksiä.

Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, koko oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Lisäksi sinulla on oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon.

Koulupsykologi ja -kuraattori

Voit ottaa yhteyttä oppilaitoksesi psykologiin tai kuraattoriin mieltäsi painavissa asioissa, kuten esimerkiksi opiskeluun, mielialaan ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa.

Koulupsykologin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti esimerkiksi stressiin, väsymykseen tai jännitykseen liittyvissä asioissa sekä mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi.

Kuraattorilta saatava apu painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Saat apua erilaisissa ongelmatilanteissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi opiskeluun, vapaa-aikaan tai ihmissuhteisiin. Kuraattori toimii tarvittaessa myös linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Käynnit sekä koulupsykologilla että kuraattorilla ovat maksuttomia ja ne pidetään koulupäivän aikana.

Erityisopetus

Erityisopettaja antaa tukea ja ohjausta, jos sinulla on oppimiseen liittyviä ongelmia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen ongelmat, tarkkaavaisuuden pulmat tai sopeutumisvaikeudet.

Kahdenkeskisissä tapaamisissa, pienryhmätyöskentelyssä tai vetämällään kurssilla erityisopettaja tekee tarvittavat testaukset ja opettaa lähinnä opiskelutaitoja, joista voit hyötyä lukio-opinnoissaan ja ylioppilaskirjoituksissa.

Toimi näin

Hakeudu kuraattorille tai psykologille esim. kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta tai ottamalla itse yhteyttä. Opiskelijan vanhemmat voivat myös olla yhteydessä opiskelijahuollon henkilöstöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 1.12.2021