suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Lukio-opiskelijat kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin ja saavat tämän perusteella myös opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat sairaanhoitopalvelut. Pääosa palveluista saadaan koulukohtaisilta terveydenhoitajilta. Lääkäripalvelut tarjotaan joko omalla koululla tai opiskeluterveydenhuollon keskitetyssä toimipisteessä Tullinkulmassa (Hammareninkatu 7). Koulun oma terveydenhoitaja arvioi, tarvitseeko opiskelija lääkäripalveluja ja tarvittaessa ohjaa joko koulun oman lääkärin vastaanotolle tai keskitettyyn opiskeluterveydenhuollon toimipisteeseen.

Koulupsykologi

Koulupsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi mielialaan, väsymykseen, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa, mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi, kun oma kasvu ja kehitys huolestuttavat, kriisitilanteissa, kun ihmissuhteet tai tulevaisuudensuunnitelmat mietityttävät.

Koulupsykologin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja käynnit ovat maksuttomia. Tapaamiset pidetään koulupäivän aikana.

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi opiskeluun, vapaa-aikaan tai ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset. Opiskeluun liittyviä tavallisia pulmia ovat mm. motivaatio-ongelmat ja poissaolot.

Kuraattori toimii tarvittaessa myös linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Kuraattorilta saatava apu painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Tavallisesti käynnit ovat yksilökäyntejä, mutta myös perhekäyntejä ja verkostoneuvotteluja on mahdollista järjestää. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja mahdollista tuen tarvetta sekä tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin ja – hoitoon tai muiden palveluiden piiriin.

Koulukuraattorille voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä tai pyytämällä yhteydenottoa esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Erityisopetus

Erityisopettaja antaa tukea, ohjausta ja opetusta jos opiskelijalla on erilaisia oppimisen ongelmia esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen ongelmia, tarkkaavaisuuden pulmia tai sopeutumisvaikeuksia. Kaupungin lukioissa on käytettävissä kolme erityisopettajaa.

Toimi näin

Hakeudu kuraattorille tai psykologille esim. kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan kautta tai ottamalla itse yhteyttä puhelimitse. Opiskelijan vanhemmat voivat myös olla yhteydessä opiskelijahuollon henkilöstöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 9.10.2019