suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautjärven kunta

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Rautjärvi
  • Julkinen palvelu

Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskelijahuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty opiskelijahuoltoryhmä. Ryhmässä käsitellään yhteisötason hyvinvointia. Opiskelijahuoltoryhmän tarkoituksena on turvata opiskelijoille annettavan tuen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus.

Kun koulun tai opiskelijahuollon palvelujen työntekijälle herää huoli yksittäisestä opiskelijasta, hän ottaa huolen puheeksi opiskelijan ja tämän suostumuksella myös huoltajan kanssa. Mikäli huoli ei poistu opiskelijan ja huoltajan kanssa työskentelemisen jälkeen, huolen havaitsija pyytää avukseen toisen koulussa toimivan aikuisen tai tarvittaessa koulupsykologin. Laaja-alaisissa ja vaikeissa tilanteissa huolen havaitsija esittää huolensa opiskelijan suostumuksella monialaiselle asiantuntijaryhmälle, joka jatkaa asian selvittämistä. Huolen aiheita käsitellään yksilöllisesti kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautjärven kunta
Palvelusta vastaaRautjärven kunta
Alue Rautjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautjärven kunta
Päivitetty: 9.10.2019