suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Toiminta on sekä 1) yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa, oppitunneilla ja oppilaitoksen käytännöissä että 2) yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä opiskeluhuoltopalvelut. Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattori-, psykologi- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita. Hyvä opiskeluhuolto edellyttää kaikkien koulun piirissä työskentelevien yhteistyötä. Opiskeluhuoltoa ohjaavat laki, opetussuunnitelmat ja erilaiset ohjeistukset.

Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan Nurmeksen lukioissa monin eri tavoin. Opinto-ohjaaja auttaa opintojen suunnittelussa, kurssivalinnoissa ja suunnitelmissa lukiosta eteenpäin. Erityisopettaja auttaa oppimisvaikeuksissa ja mahdollisten erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilastutkinnon suorittamista varten. Terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori ovat myös opiskelijoiden tukena ja apuna.

Toimi näin

Opiskelijahuolto on osa koulun toimintaa. Jos sinulla opiskelijana tai huoltajallasi on huoli hyvinvoinnistasi, voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskeluhuoltopalveluihin. Opiskelijahuoltopalvelujen eli opiskeluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan lukion omassa lukuvuositiedotteessa sekä opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Aloitteen opiskeluhuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, opiskeluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voit tehdä opiskelijana itse, huoltajasi, opettajasi tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska opiskeluhuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen opiskeluhuoltopalveluiden vastaanottamisesta teet opiskelijana itse tai huoltajasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Nurmeksen kaupunki
Palvelusta vastaaNurmeksen kaupunki
Alue Nurmes
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 18.1.2021