suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kangasalan lukiossa opiskeluhuoltoa järjestetään kahdella tasolla. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan sellaista toimintakulttuuria ja sellaisia toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluita.

Kangasalan lukiolla on oma opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa oppilaitoksen tasolla opiskeluhuollon suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista ohjausryhmän laatiman suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaan kirjataan mm. ne toimenpiteet, joilla opiskelijoiden hyvinvointia edistetään ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.

Toimi näin

Oppilashuoltoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä lukion apulaisrehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja oppilashuoltoon ja se kuuluu osittain automaattisesti osaksi lukiokoulutusta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 3.8.2020