suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Lukiokoulutuksen opiskelijahuoltoon kuuluvat opiskeluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin- ja psykologin palvelut.

Kouluterveydenhoitajan päätyö kouluilla on terveystarkastusten tekeminen ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kutsun terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen. Toisena opiskeluvuonna tytöt saavat kutsun lääkärin tekemään terveystarkastukseen, ja pojilla lääkärin tekemän terveystarkastuksen korvaa kutsuntatarkastus, joka tehdään terveyskeskuksessa.

Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen.

Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä, jos:

  • koulussa on vaikeaa (poissaoloja, jaksamattomuutta tms.)
  • perheessä, kavereiden kanssa tai vapaa-ajalla on ongelmia
  • haluat keskustella omista asioistasi.

Kuraattorin työmuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, ryhmätyö sekä verkostopalaverit. Koulukuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Koulupsykologin luona voit käydä tukikäynneillä mm. alakuloisuuden, jaksamattomuuden, ahdistuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai jännittämisen vuoksi. Koulupsykologi tekee myös oppimiseen ja tunne-elämän alueella ilmeneviin vaikeuksiin liittyviä selvityksiä.

Kaikki opiskelijahuollon palvelut perustuvat luottamuksellisuuteen.

Toimi näin

  • Ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin, kun tarvitset lukion opiskelijahuollon palveluja. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kaarina.fi

  • Täytä terveystarkastuslomake, kun olet menossa terveystarkastukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 4.4.2022