suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Toimi näin

Opiskeluhuolto on osa koulun toimintaa. Opiskelijat ja huoltajat voivat osallistua oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii rehtori tai muu koulun määrittämä henkilö. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on huoli opiskelijan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajan tai opiskeluhuoltopalveluihin.

Opiskeluhuoltopalvelujen eli opiskeluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologiapalvelujen saatavuus kerrotaan lukioiden omissa lukuvuositiedotteissa sekä opiskeluhuoltosuunnitelmissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Keskeinen rooli opiskeluhuollossa on opiskeluhuoltoryhmällä. Siihen kuuluvat opiskelijaterveydenhoitaja, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, opettajajäsen sekä rehtori. Tarpeen mukaan ryhmää voidaan täydentää ryhmänohjaajilla ja muilla opettajilla. Ryhmän tavoitteena on laajasti käsitellä opiskelijoiden ongelmia ja sopia menettelytavoista eri tilanteissa. Rehtori toimii kokouksen koollekutsujana ja sihteerinä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskeluhuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 7.5.2021