suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Opiskeluhuollon psykologipalvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuollon (ent. oppilas- ja opiskelijahuolto) psykologipalvelut kuuluvat esi-, perus- ja toisen asteen opetuksen oppilaille/opiskelijoille. Koulupsykologin asiakkaita ovat Harjavallan ja Nakkilan perusopetusikäiset sekä osaa Eurajoen oppilaista. Opintopsykologi tarjoaa toisen asteen opiskelijoille opiskeluhuollon psykologipalvelua.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Koulupsykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena.

Koulupsykologin työskentelyn kesto kouluikäisillä voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista harvakseltaan toteutuviin tukikäynteihin. Koulupsykologin työskentelytapoina voivat olla mm. keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa, psykologiset arvioinnit ja erilaisten lausuntojen laatiminen. Oppilaan tuen tarvetta selvitetään yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Tarvittavan tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen, esim. terveys- tai sosiaalihuollon muiden toimijoiden kanssa. Psykologi osallistuu tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän ryhmän toimintaan ja tekee tarvittavia psykologisia tutkimuksia kokonaisarvioinnin pohjalta.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologipalveluihin voi tulla esim. oppilaalta, vanhemmilta, opettajilta, terveydenhoitajilta tai koululääkäriltä. Kuntayhtymän kunnille tarjoama koulupsykologipalvelu on painottunut yksilölliseen opiskeluhuoltoon käytettävissä olevan resurssien johdosta.

Terveyskeskuspsykologit toimivat myös osana psykiatrista työryhmää ja ovat osa kuntoutuksen aikuisten ja nuorten asiakasyhteistyöryhmiä. Perheneuvola tarjoaa psykologipalveluja silloin, kun lapsen tai nuoren kasvuun ja tunne-elämän kehitykseen liittyy kysymyksiä.

Toimi näin

Ajanvaraukset tehdään suoraan psykologeille heidän puhelinajallaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi) tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi koululaisen tai opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta.

Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.1.2020