suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Alajärven kaupunki

Opiskeluhuollon kuraattoritoiminta

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa huolissa.

Koulukuraattori edustaa koulussa sosiaalityön asiantuntemusta. Yksilötasolla kuraattorin työ on tuen ja ohjauksen tarjoamista oppilaille sekä koulunkäyntiin että sosiaaliseen ja psyykkiseen kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa. Lisäksi koulukuraattori voi auttaa perhetilanteiden selvittelyssä ja on mukana tukemassa sekä kodin että koulun kasvatustyötä. Yhteisötasolla koulukuraattorin työ on luokka- ja kouluyhteisön vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisemista. Koulukuraattori on ”matalan kynnyksen” palvelu, jonka tavoitteena on myös ennaltaehkäistä ongelmia.

Käytännössä koulukuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja heidän perheitään, ohjaa oppilaita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin (esim. perheneuvolaan), konsultoi koulun henkilökuntaa sosiaalityön näkökulmasta ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

kun koulussa tuntuu vaikealta

kaverisuhteissa on hankaluuksia

vapaa-ajalla on vaikeuksia

kotona on hankalaa

omat jutut painavat mieltä

Koulukuraattorin työ painottuu peruskouluikäisiin. Alajärven ja Vimpelin (myös lukiot) koulukuraattorin tavoitat maanantaisin Paavolasta, tiistaisin Vimpelin yhteiskoulusta ja muina päivinä Alajärven yläkoululta tai alakouluilta.

Toimi näin

Oppilas voi ohjautua koulukuraattorille omasta aloitteestaan, vanhempien toiveesta, tai opettajan tai koulun muun aikuisen ohjaamana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAlajärven kaupunki
Palvelusta vastaaAlajärven kaupunki
Alue Alajärvi, Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Alajärven kaupunki
Päivitetty: 12.5.2022