suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Onnettomuusilmoitus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Onnettomuusilmoituslomakkeella ilmoitetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) onnettomuudesta, jossa on ollut osallisena vaarallinen kemikaali, painelaite, räjähteitä, maakaasu, nestekaasu, kaivos, hissi ja vaarallisen aineen kuljetus. Lisäksi ilmoitetaan sähkötapaturmista. Tapaturma- tai onnettomuusilmoituksen voi tehdä, vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisi. Tukes kerää tietoa sattuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista valvontaa, kehittämistä ja viestintää varten. Saatujen ilmoitusten lisäksi Tukes saa onnettomuustietoa mm. lehdistön kautta sekä pelastuslaitoksilta ja muilta viranomaisilta. Onnettomuustiedon avulla tunnistetaan olemassa olevia riskejä ja seurataan turvallisuuden kehittymistä. Tietoa hyödynnetään myös Tukesin toiminnan suunnittelussa. Onnettomuuksista julkaistaan kuvauksia Tukesin VARO-rekisterissä.

Toimi näin

Mene Tukesin verkkosivuille, josta löytyvät wordmuotoiset lomakkeet. Jos et voi täyttää wordlomaketta, voit lähettää meille vapaamuotoisen viestin.

Kenelle ja millä ehdoin

Velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista Tukesille on kirjattu usean toimialan lainsäädäntöön, mutta myös vakavista vaaratilanteista kannattaa ilmoittaa. Onnettomuustietoa hyödynnetään Tukesin tekemässä valvonnassa ja vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä. Velvollisuudesta ilmoittaa onnettomuudesta kerrotaan seuraavissa laeissa ja asetuksissa

- kemikaalit (L 390/2005, A 855/2012, A 856/2012)

- räjähteet (L 390/2005, A 473/1993)

- painelaitteet (L 869/1999)

- maakaasu (A 551/2009)

- nestekaasu (L 390/2005, A 858/2012)

- kaivokset (L 621/2011, A 1571/2011)

- sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

- hissiturvallisuuslaki (1134/2016)

- laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 10.2.2021