suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin perusturva

Omaishoito, omaishoidon tuki, hakeminen

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tukipalvelut myönnetään nykyään avopalvelukeskus Viikkarin Valkamassa.

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sekä lakisääteinen kaiken ikäisten sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta/kuntayhtymä. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnaista sosiaalipalvelua, jota myönnetään tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa kriteereiden täyttäville hakijoille.

Hakemuksen löytät sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista.

Toimi näin

None

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat:

henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa- maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva

tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin perusturva
Palvelusta vastaaPorin perusturva
Alue Merikarvia, Pori, Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin perusturva
Päivitetty: 30.5.2022