suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sodankylän kunta

Omaishoito, alle 65-vuotiaat

  • Palvelu
  • Sodankylä
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettaville annettavista tarvittavista palveluista ja omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajan tu ...

Toimi näin

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen palkkioluokat määritellään hoitoisuuden mukaan. Lapsen ja nuoren kohdalla hoidon ja huolenpidon tarvetta verrataan saman ikäisen lapsen tai nuoren hoiva, huolenpidon, ohjauksen tai valvonnan tarpeisiin. Omaishoidon tukihakemuksia voidaan jättää koko vuoden perhekeskuksen toimistoon. Arvioinnin omaishoidon tuen tarvetta koskien ja päätöksen siitä tekee alle 65 -vuotiaiden hoidettavien osalta sosiaalityöntekijä. Tukea myönnettäessä edellytetään, että hoidettavalla on haettuna Kelan myöntämä eläkkeensaajan hoitotuki.

Omaishoitajalla on oikeus kolme vuorokauden vapaaseen kuukautta kohti. Kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan korvaavat hoitopaikat, perhehoidossa tai kunnan omissa tehostetun palvelun toimintayksiköissä tai läheislomituksena. Kunta laskuttaa hoidettavalta sijaishoidon ajalta 11,60 €/vrk. Hoitojaksovarauksissa ota yhteys sosiaalityöntekijään.

Palvelun toteuttaa

Sodankylän kunta

Palvelusta vastaa

Sodankylän kunta
Tekstistä vastaa: Sodankylän kunta
Päivitetty: 5.10.2022