suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Omaishoidontuki yli 65v

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota, joka on veronalaista tuloa ja jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukeen voi sisältyä myös muita palveluja.

Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin, joiden toteuttamisesta sovitaan kunnan ja omaishoitajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimuksen lisäksi omaishoidon toteutuksesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä perusturvatoimistoon tai täytä Posion kunnan internet-sivuilla oleva omaishoidontukihakemus ja toimita se perusturvatoimistoon.

sosiaalityöntekijä Jari Posio, jari.posio@posio.fi puh. 040-8012306

toimistosihteeri Mirva Pätsi, mirva.patsi@posio.fi puh. 040-8012374

Hae omaishoidon tukea hakemuslomakkeella. Hakemukseen liität lääkärintodistuksen tai muun vastaavan todistuksen. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti luoksesi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvin voinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja

6.Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edunmukaista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Posion kunnan perusturvalautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 5.1.2021