suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapuan kaupunki

Omaishoidontuki

  • Palvelu
  • Lapua
  • Julkinen palvelu

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Palvelut määritellään hoitosuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Toimi näin

Omaishoidon tuen piiriin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Hopearinteen asiakasohjausyksikköön.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä palveluohjaaja tekee kotikäynnin tilanteen arvioimiseksi sekä hoidettavan että omaishoitajaksi hakeutuvan näkökulmasta.

Kotikäynnillä palveluohjaaja arvioi palvelutarvetta kokonaisvaltaisesti ja omaishoitaja ja hoidettava ohjataan tarvittaessa myös muiden palvelujen piiriin.

Omaishoidon tuesta tehdään kirjallinen, valituskelpoinen päätös.

Kenelle ja millä ehdoin

Yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn arvioinnissa käytetään eri mittareita ja tarvittaessa muistitestiä. Hoidettavan terveydentilan ja toimintakyvyn lisäksi arvioidaan tarvittavan hoidon määrää ja laatua. Hoidettavan ja hoitajan tulee täyttää perusturvalautakunnan hyväksymät kriteerit.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapuan kaupunki
Palvelusta vastaaLapuan kaupunki
Alue Lapua
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapuan kaupunki
Päivitetty: 24.3.2022