suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Omaishoidontuki

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kokemäen kaupunki
Alue: Kokemäki
Palvelun kieli: suomi

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona, sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Tuki on määrärahasidonnainen.

Omaishoidontuen tavoitteena on tukea runsaasti hoitoa ja apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Hoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jonka liitteeksi tulee hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuen hoitopalkkiossa on neljä maksuluokkaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.


Palvelun toteuttaa: 
Kokemäen kaupunki