suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka on mahdollista järjestää kotona. Omaishoidon tukeen sisältyvät palkkio hoitajalle ja palveluina omaishoidon vapaat. Omaishoidosta on säädetty laissa omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidon tuesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa hoidettavan omaisen tai läheisen kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla.

Omaishoidon tuen piirissä olevan henkilön hoitajan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Omaishoidon lainsäädännössä sekä kaupungin omaishoidon kriteereissä on kerrottu hoitoa ja hoitajaa koskevista edellytyksistä.

Omaishoidon tuki ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan sitä myönnetään kuntien tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Yli 30-vuotiaiden omaishoidontuki kuuluu hoito- ja kuntoutumispalveluiden vastuualueelle. Alle 30-vuotiaiden omaishoidontuesta vastaa Vammaispalvelut.

Toimi näin

Yli 30-vuotiaiden omaishoidontuki kuuluu hoito- ja kuntoutumispalveluiden vastuualueelle. Alle 30-vuotiaiden omaishoidontuesta vastaa Vammaispalvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 3.12.2020