suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Omaishoidon tuki yli 65 vuotiaat

  • Palvelu
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia osoittamiensa määrärahojen puitteissa. Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005).

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota.

Toimi näin

Toimita hakemus liitteineen Iäkkäiden palvelukeskuksen palveluohjaajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto (C-lausunto) tai muu vastaava selvitys terveydentilasta.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävä

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva

6) tuen myöntämisen arvioidaan olven hoidettavan edun mukaista

Palvelu on maksuton.

Palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle omaishoitajan vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 11,50 euroa/päivä.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 25.11.2019