suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Viitasaaren kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman§ tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta on vahvistanut omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat 4.9.2007 (728/312/2007). Tukihakemukset käsitellään SAS-työryhmässä tai kotihoidon lääkäripalaverissa, minkä suosituksesta seniorineuvoja tekee päätöksen. Päätöksissä käytetään aina harkintaa ja otetaan huomioon myös muu perhetilanne. Hoidon sitovuuden perusteella on suositeltavaa, että hoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa tai muuten lähellä toisiaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaViitasaaren kaupunki
Palvelusta vastaaViitasaaren kaupunki
Alue Pihtipudas, Viitasaari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Viitasaaren kaupunki
Päivitetty: 1.6.2021