suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle. Omaishoidontuella

tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa

tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Toimi näin

Omaishoidontuessa on voimassa jatkuva hakumenettely. Omaishoidontuki myönnetään hakemuskuukauden alusta.

Vammaispalvelussa (alle 65-vuotiaat) omaishoidon tuen myöntää vammaispalvelusta vastaava sosiaalityöntekijä. Vanhuspalveluissa palvelupäällikkö tekee tukipäätöksen SAS-työryhmän tekemän esityksen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidontukea myönnetään kaikille tuen myöntämiskriteerit täyttäville Tyrnävällä asuville, tyrnäväläisille henkilöille.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Iäkkäiden palvelut/Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu iäkkään omaishoidettavan päivittäiseen hoitoon, valvontaan ja huolenpitoon palvelusetelipäätöksessä määritellyllä tavalla

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 5.5.2020