suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja maksuluokat vahvistaa Tervon kunnan perusturvalautakunta säännösten sallimissa rajoissa.

Toimi näin

Omaishoidon tukea voi hakea jatkuvasti. Kirjallinen hakemus osoitetaan kotihoitopalveluiden esimiehelle. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto omaishoidettavan terveydentilasta. Hakemuksen saapumisen jälkeen kotihoitopalveluiden esimies ja/tai palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jossa arvioidaan omaishoidettavan toimintakykyä sekä hoitajan soveltuvuutta tehtävään. Apuna käytetään omaishoidon tuen myöntämiskriteereitä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervon kunta
Alue Tervo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 2.4.2019