suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista

ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista.

Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Palveluja hoidettavalle voivat olla:

  • apuvälinepalvelut
  • kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
  • tilapäishoito palvelusetelin, sijaishoidon, tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon avulla.

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:

  • valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
  • omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset tai
  • omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimi näin

Hae omaishoidon tukea kirjallisella omaishoidon tuen hakemuslomakkeella ja palauta se hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Huomioithan, että omaishoidontukea haetaan hoidettavan nimellä. Kun hakemus on vastaanotettu, hoidettavan ja hoitajan kanssa toteutetaan palvelutarpeen arviointikäynti. Omaishoidon tuki arvioidaan moniammatillisessa omaishoidon työryhmässä.

Omaishoidon tuesta annetaan hoidettavalle päätös, josta käy ilmi mitä tukea (hoitopalkkio, palvelut) hänelle on myönnetty, mistä lukien ja mihin saakka. Jos päätös on osittain tai kokonaan kielteinen, hylkäämisen perusteet ilmoitetaan päätöksessä. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.

Hyväksytyn omaishoitopäätöksen jälkeen tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmaan (omaishoidon tuen suunnitelmaan), joka laaditaan yhdessä omaishoitajan ja -hoidettavan. Tuen maksamisen edellytyksenä on allekirjoitettu sopimus liitteineen.

Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Hoitajan ja hoidettavan ei tarvitse asua yhdessä.

Palvelu on maksuton.

Omaishoidon arviointikäynti on maksuton.

Kunnalla on oikeus periä maksuja hoidettaville annettavista palveluista omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksun enimmäismäärä hoitajan vapaapäivää kohden on määrätty laissa. Omaishoidon tukeen liittyvistä palveluista voidaan periä tulotasoon perustuvia palvelumaksuja (esimerkiksi kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta).

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 19.12.2020