suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle tärkeän henkilön avulla.

Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea kunnalta. Suonenjoella omaishoidontuen myöntämisestä päättää vanhuspalvelukoordinaattori ja vammaisten osalta sosiaalityöntekijä ja kehitysvammapalveluiden päällikkö.

Omaishoidontuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidontukea ei myönnetä hakijalle, joka asuu palvelutalossa.

Toimi näin

Kirjallinen hakemus. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu myönnetään sosiaalilautakunnan hyväksymän omaishoidontuen ohjeistuksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 11.11.2021