suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Säkylä
  • Julkinen palvelu

Omaishoidontuella järjestämme vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai huolenpidon kotioloissa omaisen tai henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Toimi näin

Ota yhteyttä puhelimitse ja täytä hakemuslomake. Sen jälkeen teemme kotikäynnin, jossa arvioidaan omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakykyä ja voimavaroja. Kotikäynnillä haastattelemme omaishoidettavaa ja

omaishoitajaa, teemme havaintoja sekä toimintakyvyn arviointia. Omaishoidon tuen päätöksenteossa hyödynnämme tarvittaessa lääkärinlausuntoja ja muita hoitoisuuteen liittyviä asiantuntijalausuntoja.

Arvioinnissa käytämme apuna erilaisia toimintakykyä kuvaavia mittareita. Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, se ei ole määrärahasidonnainen etuus.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Alue Säkylä
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 14.2.2020