suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Riihimäellä omaishoidon tuen asiat hoidetaan lasten, nuorten ja työikäisten (alle 65-vuotiaat) osalta vammaispalveluissa ja ikäihmisten (65 vuotta täyttäneet) osalta koti- ja vanhuspalveluissa. Omaishoidon tukea voi määrärahojen puitteissa saada, jos hoidettavan hoito on erityisen sitovaa ja vaativaa sekä ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin, ja hoito korvaa säännöllistä kotihoitoa, palveluasumista tai laitoshoitoa. Hoidon vaativuutta arvioitaessa apuna käytetään erilaisia hoitoisuuden arvioinnin mittareita. Omaishoitajan palkkio on jaoteltu kolmeen maksuluokkaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRiihimäen kaupunki
Palvelusta vastaaRiihimäen kaupunki
Alue Riihimäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 1.3.2022