suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu sinulle annettavista palveluista sekä omaishoitajallesi annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta, ja sitä kautta palveluntuottajana PoSa. Kunta päättää, missä laajuudessa palvelua järjestetään sekä paljonko voimavaroja hoitopalkkioihin ja palveluihin osoitetaan. Omaishoidon tuki on suunnattu ensisijaisesti niille, joilla on runsaasti hoidon, hoivan, ohjauksen ja/tai valvonnan tarvetta.

Toimi näin

Hae omaishoidon tukea kirjallisesti omaishoidon tuen hakemuksella.

Hakemuslomakkeeseen tulee tarvittaessa liittää ajan tasalla oleva lääkärinlausunto (C tai B), muu lääkärin antama selvitys tai muu asiantuntijalausunto, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytykset omaishoidon tuen myöntämiselle:

– tarvitset kotona pärjätäksesi hoitoa tai muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun samantyyppisen syyn vuoksi

– omaisesi tai muu läheisesi on valmis vastaamaan hoidostasi ja huolenpidostasi kotonasi

– hoitajasi terveys, toimintakyky ja voimavarat vastavat hoidon asettamia vaatimuksia

– omaishoito on muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

– kotisi on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan annettavalle hoidolle sopiva

– tuen myöntäminen on etusi mukaista.

Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkiossa huomioidaan omaishoidon ohella annettavat muut järjestetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden perusteella:

– hoitoisuusryhmä 1: Paljon päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. Omaishoito on tehostetun kotihoidon tai palveluasumisen vaihtoehto. Hoito on vaativaa ja sitovaa vähäisiä keskeytyksiä lukuun ottamatta. Hoito voi olla keskeytyneenä enintään 7 h/vrk, eli hoitaja voi periaatteessa käydä työssä, mutta kaikki muu vuorokaudesta jäävä aika ollaan hoidettavan kanssa.

– hoitoisuusryhmä 2: Runsasta päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitsevat henkilöt. Hoito on lähes ympärivuorokautista, jatkuvaa läsnäoloa ja hoitoa hoidettavan luona päivittäisesti. Hoitoa tarvitaan sekä yöllä että päivällä.

– hoitoisuusryhmä 3: Raskaan siirtymävaiheen tuki. Hoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemään työtään. Siirtymävaiheen tukea käytetään esim. saattohoitotilanteessa tai vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta aiheutuvan toipumisen ajan. Hoitoajan arvellaan olevan enintään kuuden kuukauden pituinen.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 511/2016

Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti, saksa
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 15.3.2021