suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoitaja tekee omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitaja pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään, joka ei selviydy arjentoiminnoista itsenäisesti. Omaishoitajalla on kokonaisvastuu hoidettavasta. Omaishoidon perustana on, että hoidettavan läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden tulee täyttyä, että tukea voidaan myöntää. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinnissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen tulee olla hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. Vapaapäiviä voidaan järjestää esimerkiksi lyhytaikaishoidossa tai palvelusetelin avulla asiakkaan kotona.

Toimi näin

Lisätietoa omaishoidon tuesta antaa Ikäneuvo-neuvontapuhelin 040 733 3949 arkisin klo 8.30-16.

Omaishoidon tukea voi hakea sähköisesti Omapalvelussa, jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Sinä tai läheisesi voisitte saada tukea esimerkiksi silloin, kun tarve hoidolle, huolenpidolle tai valvonnalle on jatkuvaa ja päivittäistä. Kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Kysely on suuntaa antava eikä se ole päätös palvelun saamisille.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon hakemuksen vois myös tulostaa, täyttää ja toimittaa sosiaalitoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet löydät verkkosivuilta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala, Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 18.5.2022