suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Tuki perustuu yksilöllisesti laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pielavedellä erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta vastaavat asiakasohjaajat.

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Toimi näin

Täytä omaishoidon tuen hakemus ja osoita se erityispalvelujen esimiehelle (alle 65-vuotiaat, kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset) tai asiakasohjaajalle (yli 65-vuotiaat).

Hakemuksen saapumisen jälkeen työntekijä tekee maksuttoman kotikäynnin hoidon sitovuuden ja vaativuuden selvittämiseksi. Kotikäynnillä arvioidaan myös hoitajan soveltuvuus tehtävään ja tarvittaessa pyydetään lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan lausunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta myöntää omaishoidon tukea ensisijaisesti eniten tarpeessa oleville ja noudattaa tukea myöntäessään perusturvalautakunnan omaishoidon tuen myöntämiskriteerejä.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä, asumispalveluyksikössä tai palvelutalossa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 25.10.2021