suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella tarkoitetaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota, joka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tukea myönnetään sitovaan ja vaativaan hoitotyöhön. Tukea ei myönnetä palvelutalossa asuville. Omaishoidon tuen myöntäminen on määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista.

Omaishoidontuesta laaditaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus, jonka liitteenä on oltava hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimusta tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa.

Omaishoitosopimuksessa sovitaan hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja sen suorittamistavasta sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytymisen ajalta. Edelleen sovitaan hoitajalle järjestettävästä vapaasta ja hoidon arvioidusta kestosta sekä sopimuksen irtisanomisesta.

Kuukausipalkkiota saavalla hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Sosiaalihuoltolain mukaisia vapaita voi myöntää myös omaistaan tai läheistään hoitavalle henkilölle, joka vastaa tiiviisti tuen tarpeessa olevan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseen. Myöntämisessä käytetään samoja kriteerejä, joiden perusteella myönnetään omasihoidon tukea.

Toimi näin

Omaishoidon tuen hakeminen

- Omaishoidon tukea haettaessa tulee täyttää omaishoidontukihakemus. Hakemuksen saa ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauksesta tai Karviaisen www-sivuilta.

- Hakemukseen tulee liittää asiakirjat joihin hakija haluaa vedota (esim. lääkärinlausunto)

- Hakemuksessa tulee olla tarkka kuvaus hoitajan antamasta hoidosta ja huolenpidosta

- Hakemus palautetaan Karvaisen osoitteeseen PL 114, 03101 Nummela

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

- Viranhaltija tekee kotikäynnin hakemuksen saavuttua

- Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa ja huolenpitoa

- Hoidettavalla tulee olla pääsääntöisesti Kelan eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuki tai lapsen hoitotuki

- Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Karkkila tai Vihti

- Hoitaja on ikänsä ja terveydentilansa sekä muiden edellytystensä puolesta soveltuva hoitotyöhön

- Päätöstä tehtäessä käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita (esim. Rava, MMSE)

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Alue Karkkila, Vihti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Päivitetty: 3.3.2020