suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Sopimukseen perustuva omaisen ja hoidettavan hoitosuhde, josta kaupunki maksaa palkkiota. Omaishoitoa tukevat palvelut ovat omaishoidon vapaat, vertaisryhmä, neuvonta, terveystarkastukset ja omaishoitajan valmennus.Omaishoidon tuki on lakisääteinen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) hoidettavan henkilön sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan on huolehdittava tähän tarkoitusta varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidon tuki perustuu kunnan hoidettavalle tekemään päätökseen, jonka pohjalta tehdään omaishoitajan ja kunnan välinen omaishoitosopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuslomakkeita saa kaupungin kotisivuilta tai avopalveluohjaajalta

Omaishoidontukea hakeneen henkilön luokse tehdään kotikäynti arviota ja päätöksentekoa varten.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020