suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Omaishoidossa tuetaan iäkkäiden, toimintarajoitteisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Hoitajana toimii omainen tai muu hoitoa tarvitsevalle henkilölle läheinen ihminen.

Omaishoidon tuki koostuu omaishoitajan hoitopalkkiosta sekä omaishoidettavalle että omaishoitajalle tarjotuista palveluista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jota haetaan kaupungin sosiaalityöntekijän kautta.

Tuki voidaan myöntää jos henkilö on pitkäaikaissairas, vajaakuntoinen tai muusta syystä tarvitsee hoitoa, joka on sitovampaa ja vaativampaa kuin tavallinen perheenjäsenten välinen huolenpito.

Närpiön kaupungin ja hoitajan välillä tehdään sopimus. Tuki on verotettavaa tuloa ja oikeuttaa eläkkeeseen. Laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 11.8.2021