suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa.

Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista sekä omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Palveluja hoidettavalle voivat olla esimerkiksi:

  • apuvälinepalvelut
  • kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
  • tilapäishoito laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:

  • valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
  • omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä
  • omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimi näin

Omaishoitajan tulee tehdä Naantalin kaupungin kanssa omaishoitosopimus.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon tukihakemuksella.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 13.10.2020